Tannbehandling

Vår visjon

Tannpris vil at alle skal ha muligheten til å ha god tannhelse. Vår visjon er tannhelse for alle. Tannpris vil at du skal få best behandling til best pris.

Priskalkulatoren

Her kan du regne ut hvor mye din tannlegebehandling kan komme til å koste. Du kan også se hvor mye du kan spare ved og gjøre din behandling i utlandet.

Tannlegepriser i Norge

Et mye omtalt samtaletema blant folk og i media er tannlegepriser i Norge. Folk synes tannlegepriser i Norge er for høye og at de burde være dekket av den offentlige tannhelsetjenesten. Riktignok dekker den offentlige tannhelsetjenesten tannbehandling for enkelte grupper. De som omfattes av dette er:

  • barn og ungdom 0-18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret får 75% rabatt på tannbehandling.
  • andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

De som derimot ikke kommer inn under de ovennevnte kategoriene er nødt til å betale full pris.

Refusjon på tannlegepriser i Norge

Likevel kan man få refusjon på deler av tannbehandling. Dette får man dersom man oppfyller visse kriterier fastsatt av folketrygden. Disse kriteriene omfatter diagnoser og tilstander som folketrygden mener gir rett til refusjon. Har du krav på refusjon? Les mer om refusjon her.

Ikke alle oppfyller disse kriteriene fastsatt av folketrygden. For mange kan tannlegebehandling være en dyr investering. Mange pasienter med store behandlingsbehov har rett og slett ikke råd til høye tannlegepriser i Norge. Flere av disse velger istedenfor å få utført tannbehandling i utlandet. Nå kan du også innenfor EØS få refusjon på tannbehandling. Les mer om tannbehandling i utlandet her.

Hvorfor høye tannlegepriser i Norge?

At tannlegepriser i Norge er høye og at man ikke får dekket tannbehandling i Norge og at  er et tema som ofte debatteres. Grunnen til at tannlegepriser er høye er blant annet at Norge er et høykostnadsland med et høyt prisnivå og et høyt lønnsnivå. Du betaler ikke bare for tannlegens kompetanse, du betaler også for dyrt utstyr, leieutgifter, ansattutgifter, reparasjon og vedlikehold av utstyr, administrasjon og regnskap, renhold etc. Listen er lang og har mye å si for prisen på tannbehandling ettersom tannlegen må få dekket disse utgiftene. Grunnen til at tannbehandling ikke dekkes av den offentlig tannhelsetjenesten er derimot politisk.

Tannpris vil gjerne at alle skal ha muligheten til tannbehandling. Vår visjon er like muligheter for alle. Derfor ønsker vi å tilby deg tannbehandling i Norge såvel som utlandet, best behandling til best pris. Klikk her for å bestille en time eller få mer informasjon nå.

Tannbehandling i utlandet

Mange av oss syns att tannlegebesøk er veldig kostbar og ønsker finne en billig tannlege. Dessverre får ikke tannleger samme økonomiske stø...

Les mer

Trenger du mye tannbehandling?

Trenger du mye tannbehandling? Lurer du på hvor mye det kommer til å koste? Tannpris tilbyr deg Les mer

Kontakt oss

Om Tannpris

Tannpris vil at alle skal ha muligheten til å ha god tannhelse. Tannpris sin visjon er tannhelse for alle. Tannpris vil at du skal få best behandling til best pris.

Tannlegepriser

Det er stor forskjell på tannlegepriser i Norge og utlandet. Finn ut hvor mye du kan spare ved å utføre tannbehandlingen i utlandet.

Nyhetsbrev

Følg med på de seneste nyhetene om Tannpris og innen tannhelse.

Besøk oss